MIGRANT

Doen
Bezielingsdag Caritas 2018 - Bisdom Haarlem-Amsterdam
De Mensenbieb
Dialoog in Lombok - (Samen) herdenken
Een geduldige Ontmoeting - parochie: integratie en interreligieuziteit

Meer >>

Lezen
Als God gebeurt - Over christelijk geloof en inzet voor kwetsbare mensen
Armoede is niet Gods probleem - Geloofsgemeenschappen aan het werk!
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
De pastorale zorg voor migranten. - Boodschap voor de 87e Werelddag voor migranten en vluchtelingen

Meer >>

Met wie
Annahuis, inloophuis - Diaconaal centrum Breda
Antilliaans-Arubaanse parochies - Migrantenparochies
Chaldeeuwse Parochie Mar Thomas Apostel - migrantengemeenschap
CommunautÚs Catholiques Francophones - Franstalige katholieke gemeenschappen

Meer >>