MIGRANT EN VLUCHTELING

Met wie
Annahuis, inloophuis - Diaconaal centrum Breda
Antilliaans-Arubaanse parochies - Migrantenparochies
bisdom Roermond, Dienst Kerk en samenleving - Aalmoezeniers van sociale werken
Bondgenootschap Vluchtelingen Enschede
Chaldeeuwse Parochie Mar Thomas Apostel - migrantengemeenschap
CommunautÚs Catholiques Francophones - Franstalige katholieke gemeenschappen
CommunautÚs catholiques francophones africaines - Franstalige Afrikaanse katholieke gemeenschappen
Cordaid
De Kim, stichting - katholiek maatschappelijk activeringswerk
Deutschsprachige Katholische Gemeinde Den Haag - Duitse parochie, migrantengemeenschap
Diakonaal Trefpunt - inloophuis
Egidiusgemeenschap - Sant Egidio
English speaking African communities - migrantengemeenschap
English Speaking Parishes - migrantengemeenschap
Ethiopische en Eritrese gemeenschap Amsterdam - migrantengemeenschap
Filippijns Pastoraat - Filipino Catholic Chaplaincy
Hongaarse gemeenschap Den Haag
Indonesisch Pastoraat - Keluarga Katolik Indonesia se Nederland (KKIN)
INLIA - Internationaal Netwerk van Lokale initiatieven ten behoeve van Asielzoekers
Inloophuis Casa Amiga
Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders - ISKB
International Catholic Students Chaplaincy - universities students's chaplaincy
Italiaans Pastoraat - Missione Cattolica Italiana
Japanse gemeenschap Amstelveen - migrantengemeenschap
Jongeren op Doortocht
Jongerencafe Entree - inloop
Justitia et Pax
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel - KCWO
Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk ...... - KSMA Solidair Friesland
Koreaanse Gemeenschap Amsterdam
Kroatische Gemeenschap Rotterdam - Hrvatska katolicka misija
Kruispunt Arnhem - inloophuis, straatpastoraat
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad - LKDB
Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt - Stichting LOS
Mara Den Haag - voorheen KASO
Mara Rotterdam - voorheen KCW
Meester Geertshuis - oecumenisch diaconaal centrum
Multicultureel Ontmoetings Centrum - H. Hart
Oikos
Ons Pardon, stichting
Oudezijds 100
Plexat vluchtelingenopvang
Poolse parochies - Parafia Polska
Portugeestalige parochies - paroquia de lingua portuguesa
Rechthuis - Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
Regenboog Inloophuizen, Stichting De - Zorg en opvang voor dak- en thuislozen en verslaafden
Sociale Alliantie - Alliantie voor sociale Rechtvaardigheid
Spaanstalige parochies - Parroquia hispanohablante
Stadsdiaconaat Delft
Stem in de Stad - Oecumenisch diaconaal centrum
Stichting Vluchteling Studenten - UAF
Surinaamse gemeenschappen - migrantengemeenschappen
Syrisch-katholieke gemeenschappen - migantengemeenschappen
Tamil katholieke Zielzorg - migrantengemeenschap
Tsjechisch pastoraat
Veelkleurige Religies Rotterdam
Vietnamese parochies - migrantengemeenschappen
Vluchtelingen in de knel, stichting
Vluchtelingenwerk Nederland