MIGRANT EN VLUCHTELING

Lezen
Als God gebeurt - Over christelijk geloof en inzet voor kwetsbare mensen
Armoede is niet Gods probleem - Geloofsgemeenschappen aan het werk!
Christus is onze verzoening - Handreiking voor ontmoetingen met de Pax Christi-icoon
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
De pastorale zorg voor migranten. - Boodschap voor de 87e Werelddag voor migranten en vluchtelingen
Deus Caritas Est Symposium - Verslag
Diakonie & Parochie 2022-4 verschenen
Gastvrijheid als kenmerk van diaconaal handelen
Ik was vreemdeling. Gij hebt mij gastvrijheid verleend. - Boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
Interculturele Integratie - Boodschap voor de 91e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
Met gedeelde ogen kijken
Ondermijnen kerken democratische rechtsstaat? - Delegatie Raad van Kerken in gesprek met Minister Verdonk
Pardon Nu - Website over Pardonregeling
Pardonregeling - Regeling 'afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet'
Spelkoffer Reis door Religies - Veelkleurige Religies Rotterdam
Vriendschap op maat - Georganiseerde support door maatjes en buddy's
We hebben nog veel te leren
Werken van Barmhartigheid Serie uit Diakonie & Parochie
Werken vanuit je hart - Met 28 voorgedragen projecten uit het aartsbisdom Utrecht
Zes Religies van Rotterdammers - Een Powerpointpresentatie over hindoe´sme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam en sikhisme