Actueel

Ab Harrewijnprijs zoekt nominaties en donaties voor 201....

De Ab Harrewijn Prijs is al vijftien jaar actief. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag.
De jury zoekt voor de editie 2018 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag. U kunt het initiatief, de hulprijke mens, het ondernemende project per mail voordragen voor 1 maart 2018 bij secretariaat@abharrewijnprijs.nl.

Open Brief aan Tweede Kamer en Kabinet over migranten e....
Op zondag 14 januari 2018 vieren we in de hele wereld de katholieke da....
Decembernummer Diakonie & Parochie
Het decembernummer van Diakonie & Parochie opent met een uitdagend....
Paus start campagne ‘Share the Journey’
"Hoop is de stuwkracht van de mensen, die vertrekken", aldus Paus Fran....
Diaconieprijs Rotterdam voor vluchtelingenproject
Ruim tachtig vrijwilligers en pastorale beroepskrachten zijn op zaterd....
Diaconaal doen doordacht - Nieuw Handboek Diaconieweten....

Op 2 februari 2018 wordt vanaf 10.00 uur in de ochtend in de Bergke....

Twee handreikingen kerken en armoedebestrijding
Het Knooppunt Kerken en Armoede bundelt initiatieven vanuit kerken....
 
Nieuw op deze website:

Voeg iets toe aan deze site ! 
nog geen wachtwoord ? mail ons dan op info@rkdiaconie.nl

Visie en colofon, klik hier >>
Flyers, klik hier >> 

Diakonie & Parochie over veranderende parochies! Hier kunt u deze publicaties vinden  >>>

Er verschijnt ook een nieuwsbrief van deze website. Voor aanmelden klik hier >>

Inspiratie
Shakespeare-citaat
Mgr. (Tiny) Muskens 
Moeder Teresa
Herman Bode
Abbé Pierre
Hans van Munster 


Liefdewerk in de steigers..! Verslagen van de diaconale werkdag 28 mei 2008 >>