MIGRANT EN VLUCHTELING

Doen
Bezielingsdag Caritas 2018 - Bisdom Haarlem-Amsterdam
Cafe Pardon - Wageningen - Expert Meeting voor 'oude wet' vluchtelingen
De Mensenbieb
Dialoog in Lombok - (Samen) herdenken

Meer >>

Lezen
Als God gebeurt - Over christelijk geloof en inzet voor kwetsbare mensen
Armoede is niet Gods probleem - Geloofsgemeenschappen aan het werk!
Christus is onze verzoening - Handreiking voor ontmoetingen met de Pax Christi-icoon
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk

Meer >>

Met wie
Annahuis, inloophuis - Diaconaal centrum Breda
Antilliaans-Arubaanse parochies - Migrantenparochies
bisdom Roermond, Dienst Kerk en samenleving - Aalmoezeniers van sociale werken
Bondgenootschap Vluchtelingen Enschede

Meer >>